Rečnik srpskih reči i izraza

limb

limb - značenje

  • Rub, okrajak;
  • Rub podeljen na stepene na spravama za merenje uglova;
  • Mesto gde se duše čiste za ulazak u raj (prema verovanju katolika) (lat.)