Rečnik srpskih reči i izraza

limbus

limbus - značenje

  • ivica, rub, porub na haljinama; na instrumentima za merenje uglova:ivica kruga odeljena nas tepene, minute; po učenju rimokat crkve; limbus infantum (l. limbus infantum) odvojeno mesto pored pakla u kome borave deca koja su umrla nekrštena, sve dok se ne očiste od naslednog greha i time postanu sposobna da uđu u raj; limbus patrum (l. limbus patrum) slično predvorje pakla u kome su boravili sveti i bogougodni ljudi Starog zaveta, dok ih nije Hristos odatle oslobodio svojim pobedničkim silaskom u podzemni svet.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja