Rečnik srpskih reči i izraza

limited

limited - značenje

  • ograničen, tačno utvrđen, određen; kao sastavni deo naslova akcionarskih društava u Engleskoj, znači: da članovi toga društva jemče za dugove društva samo u visini iznosa kapitala koji su uložili, društvo sa ograničenim jemstvom (limited kompani - limited company); kao skraćenica: itd. ili ld.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja