Rečnik srpskih reči i izraza

limitirati

limitirati - značenje

  • ograničiti, ograničavati, omeđati, omeđavati; tačno odrediti, propisati cenu ili kurs nekoj robi, naročito hartijama od vrednosti.