Rečnik srpskih reči i izraza

limonit

limonit - značenje

  • min. veoma važna ruda gvožđa: oksid gvožđa sa vodom, prvobitni oblik gvozdene rude iz vodenog rstvora; boje je žute ili mrke, često izmešan sa glinom, gradi žutu prašnjavu masu (žuta okra), koja se upotrebljava za boju.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja