Rečnik srpskih reči i izraza

linealan

linealan - značenje

  • crtast, koji ima oblik crte ili linije, koji se kreće u pravoj liniji; linealni sistem pravno: određivanje nasledstva po najbližoj liniji srodstva (supr. gradualni sistem); linealno-gradualni sistem određivanje nasledstva po najbližem stepenu najbliže linije.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja