Rečnik srpskih reči i izraza

linearan

linearan - značenje

  • crtast, koji imaoblik linije ili crte; linearna jednačina matematički: jednačina čija je nepoznata, odnosno nepoznate, na prvom stepenu; linearna taktika voj. način borbe sa rasporedom trupa u drugim linijama; linearni crtež crtež izrađen u linijama, tj. skica, nacrt, kontura.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja