Rečnik srpskih reči i izraza

lingvalan

lingvalan - značenje

  • jezični, koji se tiče jezika, koji pripada jeziku.