Rečnik srpskih reči i izraza

linija

linija - značenje

  • crta, potez, pravac, niz, red, nit; matematički: idealno prostiranje u dužinu, bez debljine i širine; u mat. geogr. ekvator; u genealogiji i nauci o nasledstvu: niz srodstva koji potiče od jednog zajedničkog praoca ili osnivača porodice (prava, pobočna, uzlazna, silazna linija); vojnički: taktički raspoored trupa u dugačkom frontu i sa malom dubinom; stajaća vojska (sem garde); figurativno: pravac i načela kojih se čovek pridržava u životu (on je ostao na staroj liniji, tj. ostao je veran svojim načelima), tako shvatanje nije na liniji = nije u skladu sa načelima, napr. stranke.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja