Rečnik srpskih reči i izraza

linijski

linijski - značenje

  • koji se odnosi na liniju, koji pripada liniji; linijski brodovi brodovi koji se upotrebljavaju u jednoj borbenoj liniji, veliki oklopni brodovi sa 50 do 110 topova; linijska perspektiva? pravilno skraćivanje linije i skice predmeta, koje treba nacrtati, po zakonima perspektive; linijski sistem* muz. pet paralelnih linija na kojima se pišu note.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja