Rečnik srpskih reči i izraza

LinkedIn

LinkedIn - značenje

  • LinkedIn je društvena mreža namenjena poslovnom svetu. Na LinkedIn kada napravite Vaš profil, on će biti zapravo Vaš elektronski CV. Na ovoj društvenoj mreži poslodavni mogu da brzo pregledaju dostupni stručni kadar a ljudima koji traže posao pomaže u traženju u upoznavanju budućeg radnog mesta. Najveća prednost ove mreže je kod onih osoba koji nude svoje usluge putem interneta.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja