Rečnik srpskih reči i izraza

lipemija

lipemija - značenje

  • medicinski: umnožavanje inače veoma male sadržine masti u krvi, kod teških slučajeva šećerne bolesti i hroničnog alkoholizma.