Rečnik srpskih reči i izraza

lipidi

lipidi - značenje

  • Opšti naziv za masti (kao supstance).