Rečnik srpskih reči i izraza

lira

lira - značenje

  • [l. libra, tal. lira] 1. novčana jedinica u Italiji od 100 ćentezima .
  • [gr.] 2. najstariji muzički instrumenat kod starih Grka, sličan kitari, no sadubljim i punijim glasom, najpre sa 4 žice, a posle sa 7 žica; figurativno: simvol lirskog pesništva, pesništvo.
  • [gr.] astrološki: sazvežđe na Severnom Nebu, sa zvezdom prve veličine Vega.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja