Rečnik srpskih reči i izraza

lirski

lirski - značenje

  • koji pripada liri; koji se tiče lirikek, koji pripada lirici; koji se može pratiti lirom; koji se može pevati, koji ima oblik pesme; pun osećanja, nežan, koji izražava osećanja; lirska pesma pesma u kojoj je glavno izražavanje osećanja; lirska poezija v. lirika; lirski pesnik v. lirik.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja