Rečnik srpskih reči i izraza

litograf

litograf - značenje

  • crtač (ili: štampar, pisac) na kamenu.