Rečnik srpskih reči i izraza

litologija

litologija - značenje

  • nauka o postanku i prirodi stena i kamenja; poznavanje kamenja; petrologija.