Rečnik srpskih reči i izraza

litomantija

litomantija - značenje

  • proricanje (ili: gatanje) po kamenju, ili po položaju kamenja.