Rečnik srpskih reči i izraza

liturgika

liturgika - značenje

  • 1. primenjena nauka o kamenu, nauka o prerađivanju kamena i minerala uopšte.