Rečnik srpskih reči i izraza

llimited

llimited - značenje

  • Ograničen, tačno utvrđen, određen; kao sastavni deo naslova akcionarskih društava u Engleskoj znači: da članovi toga društva jemče za dugove društva samo u visini iznosa kapitala koji su uložili, društvo sa ograničenim jemstvom (limited kompani); kao skraćenica ltd. ili ld.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja