Rečnik srpskih reči i izraza

lobist

lobist - značenje

  • U američkoj javnoj praksi, lice koje, u vidu poluprofesije, utiče na članove Kngresa da bi ovi zastupali neki njegov interes, ili interes neke države, za koju dotični lobista radi; naziv dobili po tome što su se, u vršenju svoje funkcije, mahom okupljali u kongresnim holovima i hodnicima, gde su imali najveće šanse za dolaženje u lični kontakt sa članovima Kongresa (eng. lobi - hodnik)

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja