Rečnik srpskih reči i izraza

logi-

logi- - značenje

  • predmetak u složenicama koji označava nešto u vezi sa mišljenjem, suđenje, prosuđivnjem.