Rečnik srpskih reči i izraza

logički

logički - značenje

  • koji se tiče logike , koji pripada logici, koji je u vezi sa logikom.