Rečnik srpskih reči i izraza

logo-

logo- - značenje

  • [gr.] predmetak u složenicama sa značenjem: reč, govor; razum, um.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja