Rečnik srpskih reči i izraza

lokalan

lokalan - značenje

  • mesni, prostorni; koji je udešen prema jednom mestu, koji odgovara potrebama ili prilikama jednog mesta i njegovog položaja, koji pripada jednom mestu, koji se nalazi ili upoterbljava u jednom mestu, koji ima važnost samo za jedno mesto; lokalna vlast mesna vlast; lokalni list mesni list, tj.onaj koji se bavi poglavito prilikama mesta u kome izlazi: lokalni patriotizam ljubav prema zavičaju, u užem smislu, i svemu što je u njemu i što iz njega dolazi; lokalni saobraćaj unutrašnji saobraćaj jednog grada ili opštine.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja