Rečnik srpskih reči i izraza

loko

loko - značenje

  • [l. loco] na mestu, u mestu; umesto, namesto; lako sigili (l. loco sigilli) umesto pečata (kao skraćenica: L. S.); lako laudato ili loko citato (l. loco laudato, citato) na navednom ili na označenom mestu (kao skraćenica: I. L., L. c.); trgovački. mesto gde se roba prodaje.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja