Rečnik srpskih reči i izraza

lokomotiva

lokomotiva - značenje

  • parna mašina koja sama sebe kreće i služi za vučenje tereta (vozova), parna kola.