Rečnik srpskih reči i izraza

loksodromska linija

loksodromska linija - značenje

  • mor. dvostruko kriva linija, povučena površinom jedne lopte ili jednog eliptičnog sferoida, koja se, presecajući pod istim uglom sve meridijane, približava polu u obliku spirale.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja