Rečnik srpskih reči i izraza

lopuh

lopuh - značenje

  • Vrsta biljke, repuš, peruh.