Rečnik srpskih reči i izraza

loža

loža - značenje

  • kolibica, kućica, ćelija; poz.zasebno i pregradama odvojeno mesto sa više sedišta; soba za oblaćenje glumaca; u slobodnom zidarstvu: dvorana ili mesto gde se drže skupšštine i sastanci,sama skupštinak, udruženje slobodnih zidara u jednoj pokrajini ili državi; zasebna ćelija za bolesnike u bolnici za umobolne; mor. sobica, kabina; umenažerijama: kavez za divlje životinje; u Engleskoj: stan za čuvara kapije nekog parka; mala kućica na selu; kancelarija trgovačkog preduzeća, poslovnica, biro.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja