Rečnik srpskih reči i izraza

luminescencija

luminescencija - značenje

  • fiz. svetljenje tela na drugi način a ne usled usijanosti, proizvođenje t.zv. "hladne svetlosti" (zajedničko ime za fluorescenciju i *fosforescenciju).

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja