Rečnik srpskih reči i izraza

luminiscencija

luminiscencija - značenje

  • Naziv za sve vrste svetlucanja (svetljenja) tela koja nastaju bez povišenja temperature, već iz drugih razloga (zajedničko ime za fluorescenciju i fosforescenciju) (lat.)