Rečnik srpskih reči i izraza

Luvr

Luvr - značenje

  • stara kraljevska palata u Parizu, na desnoj obali Sene, od 1793 glavni francuski muzej sa veoma raznovrsnim i bogatim umetničkim zbirkama.