Rečnik srpskih reči i izraza

materija

materija - značenje

  • [l.mater mati, materia] tvar, stvarna sadržina prostora ili jednog dela prostora, ono što ispunjava prostor a čiji se fizički karakter označava kao "masa" , telesna tvar, ono od čega je telo sastavljeno (supr. forma ); sadržina, predmet (napr.govora, proučavanja); tkanina; materija morbi ili materija pekans (l.materia morbi, m.peccans) med.uzrok bolesti

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja