Rečnik srpskih reči i izraza

materijalizovati

materijalizovati - značenje

  • učiniti nešto telesnim, pretvarati (ili: pretvoriti) u telesno, ovaploćavati, ovaplotiti, oteloviti, otelovljavati; pridati (ili: pridavati) čemu prirodu telesnog

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja