Rečnik srpskih reči i izraza

metalo-

metalo- - značenje

  • [gr..] predmetak u složenicama sa značenjem: kovina

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja