Rečnik srpskih reči i izraza

metrika

metrika - značenje

  • poet.teorija pesničke blagoglasnosti ili nauka o stihovima uopšte; prvi deo metrike je nauka o merenju slogova ( prozodika ), a drugi se bavi poetskim stopama, stihovima i strofama

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja