Rečnik srpskih reči i izraza

mimikrija

mimikrija - značenje

  • zool. bot. stalna ili privremena sličnost po obliku, boji i drugim spoljnim osobinama nekih životinja, u manjoj meri i biljaka, sa okolinom u kojoj obično žive (sa granjem, lišćem, korom drveća, kamenjem i dr.), usled čega ih je teško pripoznati kada su na tim predmetima; takođe: velika sličnost jednih životinja sa drugim, tako da ih je teško razlikovati, iako između sebe nemaju nikakve druge veze sem te spoljne sličnosti (napr.neki leptirovi liče na osice, zbog čega se neprijatelji ne usuđuju da ih napadaju)

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja