Rečnik srpskih reči i izraza

minen-verfer

minen-verfer - značenje

  • voj. sprava za bacanje mina; pionir; rudar, rudarski radnik; na berzi: špekulant koji računa sa dizanjem kursa (supr. kontra-miner , onaj koji špekuliše padanjem kursa

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja