Rečnik srpskih reči i izraza

Minotaur

Minotaur - značenje

  • mit. sin Pasifaje, žene kritskog kralja Minosa , i jednog bika, čudovište - pola čovek a pola bik; kralj Minos sagradio je lavirint i zatvorio u njega Minotaura , hraneći ga ljudskim mesom, zbog čega su mu Atinjani morali da šalju, kao danak u krvi, svaki devete godine po 7 mladića i 7 devojaka, za kaznu zbog ubistva Minosovog sina; grčki junak Tezej , koji se takođe nalazio među tih sedam mladića, ubije čudovište, pomoću Minosove kćeri Arijadne , i tako oslobodi Atinjane te sramne i teške kazne

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja