Rečnik srpskih reči i izraza

molekul

molekul - značenje

  • fiz. najsitniji delić jednog tela koji još zadržava sva svojstva svoje prvobitne celine; svako telo sastoji se od molekula, a svaki molekul iz atoma ; težina molekula ili molekulska težina jednaka je sa zbirom težina atoma koji su u njemu sjedinjeni; molekulske sile, molekularne sile privlačne i odbojne sile molekula; fig. veoma mali deo, delić

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja