Rečnik srpskih reči i izraza

moral

moral - značenje

  • [l.mos gen. moris običaj, moralis] fil. skup običaja, naročito dobrih običaja, onih koji omogućuju povoljan i skladan opstanak i razvitak pojedinca i društva, vrlina, krepost, najviši zakon održanja ljudskog društva; misao kojoj je cilj da pouči, pouka (napr. neke priče, basne); fig. duševno raspoloženje, duh, hrabrost, napr. vojnički moral; up. etika

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja