Rečnik srpskih reči i izraza

mortuus

mortuus - značenje

  • mrtav, umro, mrtvac; manus mortua (l.manus mortua mrtva ruka) prav. svojina koja je, putem zaveštanja, postala neotuđiva, imanje koje je, putem zaveštanja prešlo u svojinu crkve i time postalo za državu takoreći mrtvo (takođe: mortuarijum ); de mortuis nil nizi bene (l.de mortuis nil nisi bene) posl. o mrtvima ne treba govoriti ništa nego samo ono što je dobro.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja