Rečnik srpskih reči i izraza

mumificiranje

mumificiranje - značenje

  • Stari Egipćani su verovali da će, ako budu dobri i ako poštuju bogove, imati zagrobni život. Verovali su takođe da je važno da se sačuva mrtvo telo, rej ako se telo raspadne, umrli neće imati zagrobni život.
  • Sveštenici su izvodili ceremonije za zaštitu ili "mumificiranje" tela. Prvo su odstraljivali unutrašnje organe. Potom su pokrivali telo kristalnom soli, a zatim ga tako ostavljali da stoji dana, da se osuši. Na kraju su telo prlai mirođijama, zavijali ga u čaršav i polagali u mrtvački sanduk ili sarkofa

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja