Rečnik srpskih reči i izraza

obnoksijacija

obnoksijacija - značenje

  • prav.potčinjavanje, kojim je onaj koji nije mogao sam sebe da hrani, ili da položi dužnu krvarinu, ili da naknadi što je ukrao, sebe ili svoju porodicu, jednom formalnom poveljom (l.charta obnoxiationis), prodavao nekom trećem licu

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja