Rečnik srpskih reči i izraza

oktava

oktava - značenje

  • muz. osmi ton počevši od osnovnog tona; tonska grupa na kakve se deli jedan tonski plan; celokupan obim svih osam tonova; fiz. ton čiji je broj treptaja u sekundi jeste dvaput veći od broja treptaja onoga tona čiji je on oktava (više oktava); boja čiji je broj treptaja u sekundi dvaput veći; u kat. crkvi: osmodnevni verski obredi u proslavi nekog velikog praznika (napr. uskršnja oktava); poslednji, osmi dan takve osmodnevne svetkovine; poet.strofa od osam stihova

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja