Rečnik srpskih reči i izraza

parijetalni

parijetalni - značenje

  • zidni; anat. temeni; os parijentale (nlat. os parietale) temena kost, temenjača.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja