Rečnik srpskih reči i izraza

partija

partija - značenje

  • 1. stranka, grupa ljudi istog mišljenja, naročito u političkom smislu, koji se udruuju da bi mogli da predstavljaju što jači front prema onima koji ne misle isto kao oni; 2. stranka, protivna strana, protivnička strana, više lica ili jedno, lice u pravnom sporu sa drugima, parničar; 3. deo, npr. jedne slike i dr.; 4. izvestan broj ili izvesna količina, npr. neke robe; 5. društvo; 6. zabava, jedno putovanje ili šetnja radi zabave; 7. jedna cela igra (npr. bilijara, šaha, sansa i dr.); 8. ženidba, udaja (dobra ili slaba partija); 9. muz. note ispisane, iz kompozicije, za jedan glas; 10. stav u računu, račun; držati nekome partiju biti pristalica, držati uz nekoga.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja