Rečnik srpskih reči i izraza

partitura

partitura - značenje

  • muz. pregledno napisane note za sve glasove jednog višeglasnog muzičkog komada.

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja