Rečnik srpskih reči i izraza

peča

peča - značenje

  • Komad, deo platna (pokr.)
  • Naočit čovek (ital.)
  • Ženska marama za glavu, šamija (tur.)
  • Obrazina za konjsku glavu sa otvorima za oči (služi za zaštitu od hladnoće). (tur.)

Dobijajte novu Reč u vaše sanduče svakog dana!
Izaberi kurs usavršavanja